slapen is leven

"Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat slaap een cruciale sleutel is voor een optimaal prestatievermogen, vitaliteit en gezondheid."

 

 

Slapen = Leven

 

Slaap is de derde pijler van gezondheid, samen met voeding en beweging. 

 

Kwaliteitsvol slapen is de sleutel voor balans, geheugen, creativiteit, coping en resiliëntie.

 

 

 

Slaap workshops en lezingen hebben ondermeer als doel:

 

  • Kennis en begrip van slaap/waak te verrijken.
  • Het kapitaal belang is van kwaliteitsvol slapen als een evidentie beschouwen.
  • Gebruiksvriendelijke en praktische tools aan te leren om slaapkwaliteit te optimaliseren en motiveren om maatregelen te actief en effectief te integreren in het dagelijks leven.

Interesse, mee info of wenst u een offerte?

Aarzel niet om me te Contacteren 


relatie slaap/waak

 

Slaap en waak zijn te beschouwen als een 24-uurs continuüm. Ze alterneren cyclisch en zijn afhankelijk van elkaar, net zoals eb en vloed. Geen waak zonder slaap en vice versa.

 

 

 

 

 

Slaap-waak cycli worden bepaald door meerdere interne en externe factoren


 

De meest recente wetenschappelijke inzichten over slaap (en stress) worden uitgelegd tijdens de Workshops en Seminars.

Als arts, neuroloog en slaapexpert/coach, weet ik dat de eerste en noodzakelijke stap om problemen te overstijgen, het bewust worden en begrijpen ervan is.

Uitleg krijgen helpt om de angst te kaderen en te kalmeren die de onzekerheid over het “niet weten” veroorzaakt.

 

Interesse, meer informatie?

Aarzel niet om me te Contacteren 

 


wat is onvoldoende slapen?

 

Slaap-kwaliteit kan onvoldoende zijn door slaapdeprivatie of door een slaapstoornis.

 

SLAAP DEPRIVATION: slaapgebrek wegens:

  • Werkdruk
  • Slaap verwaarlozen
  • Onevenwicht tussen professioneel-familiaal-sociaal leven
  • Het geloof dat slapen niet belangrijk is, iets voor doetjes, tijdsverlies,…

Slaapdeprivatie is als op twee paarden tegelijk wedden en leidt tot uitputting.

 

INSOMNIA: niet voldoende slapen wegens een slaapstoornis:

  • Insomnia is per definitie een aanhoudende stoornis van het inslapen, doorslapen, of beide, die een negatieve impact heeft op het dagelijks functioneren.
  • Insomnia kan chronisch zijn, min. 3 nachten/week en sinds min. 3 maanden, en moet minstens 1 maand aanwezig zijn opdat van een insomnia mag gesproken worden.
  • Een acuut in- en/of doorslaap probleem, bv . door levensomstandigheden, wordt aangeduid als "insomnia symptomen".

Wie aan insomnia lijdt, heeft inderdaad een probleem om de hersenen uit te “switchen”. Dat heet het Hyper-Arousal model van Insomnia

 

Het is dus wetenschappelijk bewezen dat men in geval van chronische insomnia, inderdaad in een soort hyperactieve staat is, dat de hersenen “aan” blijven staan, als een soort over-actieve waaktoestand tijdens de nacht.

 

Iedereen die al een slaapprobleem gehad heeft weet wat het is om racende gedachten te hebben, en een hyper-actieve geest, en hoe deze een eigen leven kunnen leiden. Onhoudbare gedachten kunnen interfereren met het inslaap-proces, en/of met het onderhouden van de slaap.

Het gevolg kan zijn dat houding en gedrag ten opzichte van slaap on-aangepast worden, dat negatieve en oncontroleerbare ideeën ontstaan: disproportionele aandacht aan slaapproblemen, rumineren, aanhoudende zorgen, angst.

 

Insomnia behandelen zonder hulp is moeilijk, enerzijds omwille van die hyperactieve hersentoestand, anderzijds omwille van de onhoudbare gedachten en de onaangepaste gedragingen die zich ontwikkelen en die de slaapstoornis onderhouden.

 

ER ZIJN OPLOSSINGEN:


wat zijn oplossingen?

 

Insomnia kan behandeld worden (zonder medikatie)!

De wetenschappelijk bewezen en meest efficiënte behandelingsstrategie voor insomnia bestaat uit de cognitieve gedragstherapie voor insomnia (CBT-I), gecombineerd met mindfulness en relaxatie technieken. Deze worden toegepast in mijn opleidingen.

In de eerste module van de Workshop en Lezingen over slaap, worden de basisprincipes van deze technieken uitgelegd.

 

CBT-I, coaching voor cognitieve reconstructie, mindfulness zijn de krachtige tools die gebruikt worden tijdens de individuele opvolging voor behandeling van insomnia en/of chronische stress.

 

Interesse, mee info of wenst u een offerte?

Aarzel niet om me te Contacteren